free web creation software
Mobirise

Otomasyon, IoT( Internet Of Things),AggreGate

Otomasyon projeleri ve ürünleri geliştirmek; Bu kapsamda Tibbo firmasının AggreGate platformu kullanılarak SCADA/HMI yazılımları geliştirmesi. Bu yazılımlar ile uzaktan izleme ve denetleme yapmasına olanak sağlayarak firmaların üretimlerini ve performanslarını arttırmak. Bu kapsamda üretim yapan firmaları IoT (Internet of Things) cihazları aracılığıyla Endüstri 4.0’a taşımak. Sahada ilk endüstri 4.0 ürünü olarak Tezmaksan firmasının “KAPASİTEMATİK” ürünü bu teknoloji ile firmamız tarafından geliştirilmiştir. Bu konu ile bağlantılı olarak otomasyon panoları (elektrik/elektronik panolar) da firmamız tarafından tasarlanıp üretilmektedir.

Daha fazla bilgi için tıklayınız.

Mobirise

Akıllı Kart

Akıllı Kart ve akıllı ödeme sistemleri; Bu alanda akıllı kart tabanlı projeler geliştirmek ve geliştirilen projeleri uygulama gereksinimi olan firmalara pazarlamak. Bu projeler genellikle elektronik güvenlik ve elektronik ödeme sistemleri gereksinimi olan firmalar için altyapıda kullanacağı akıllı kart tabanlı projeler olarak düşünülmüştür. İlk ürünümüzü 2017 yılında ürettik.

Daha fazla bilgi için tıklayınız.

Mobirise

AR-GE

Özel amaçlı Ar-Ge projeleri; Bu projeler daha çok kişi, firma veya kuruluşların özel amaçlı projelerinin tasarlanması ve geliştirilmesi olarak özetlenebilir. Örneğin Şu anda üzerinde çalışılan özel proje Drone (hava yolu kullanan akıllı araçlar) üzerinde geliştirilen bir donanım ve yazılım ile Drone aracına sanal zeka katarak tarım arazileri üzerinde rekolte ölçümü yapmak, ilaçlama aracı olarak kullanarak verimi arttırmak. Bu projede de oldukça önemli bir yol kat edilmiştir. Hedefimiz bu yıl ortasında projeyi büyük bir firma ile hayata geçirmektir (büyük bir firma ile görüşmelerimiz sürmektedir).
.

ABONE OL

Şirketimizden bilgi edinmek için lütfen abone olun.